Skip to content
Archive of posts filed under the News category.

Microsoft dự định vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vào tuần tới

Theo dự định, Microsoft sẽ phát hành 2 bản vá lỗi cập nhật theo phiên định kỳ Patch Tuesday, tức là ngày 11/05/2010. Bản vá lần này sẽ khắc phục lỗ hổng trong Windows, cụ thể là các lỗi trong bộ sản phẩm Office và ứng dụng Visual Basic. Cũng theo Microsoft, chỉ những lỗi […]

Gửi thông tin an toàn qua Internet

Mặc dù bạn gửi e-mail cho người khác là sự riêng tư và tin chắc không ai có thể đọc được nội dung, nhưng trên thực tế e-mail vẫn có thể bị xâm nhập và can thiệp. Những thông tin quan trọng như thẻ tín dụng, số tài khoản, mật khẩu quan trọng, hoặc những […]