Skip to content
Archive of posts tagged ipv6

Thi miễn phí chứng chỉ IPv6

Hurricane Electric đang tổ chức thi chứng chỉ IPv6 miễn phí tại địa chỉ http://ipv6.he.net/certification/ . Các câu hỏi  sẽ và yêu cầu chú trọng vào các phần sau: * Chứng minh rằng bạn có kết nối IPv6 * Chứng minh rằng bạn có một máy chủ IPv6 web làm việc * Chứng minh rằng […]