Skip to content
Archive of posts filed under the General category.

Trang web mới của tôi

Chào các bạn! Hiện tại trang mrhien.info không còn cập nhật bài viết mới nữa và đang để ở chế độ chỉ đọc (read-only). Các bạn có thể ghé thăm trang web mới của tôi tại địa chỉ hien.info, riêng các bài viết kỹ thuật về Kubernetes, tự học Linux thì tôi sẽ đăng tải […]

Cài đặt PostgreSQL 9 trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PostgreSQL 9.1 trên CentOS 6. Tuy nhiên cách cài đặt này cũng áp dụng được trên CentOS 5. 1. Cài đặt PostgreSQL Repository(repo): – Tìm và tải các bản repo rpm mới nhất cho phiên bản RHEL/CentOS/Fedora mà bạn đang sử dụng [tại đây] – […]

Sao lưu và phục hồi OpenVZ container

Bài viết trước đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt OpenVZ trên CentOS 6, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ vzdump để sao lưu và phục hồi các OpenVZ container. 1. Cài đặt vzdump: rpm -ivh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm wget http://download.openvz.org/contrib/utils/vzdump/vzdump-1.2-4.noarch.rpm yum install cstream perl-LockFile-Simple rpm -ivh vzdump-1.2-4.noarch.rpm 2. Sao […]

Tắt innodb trong MySQL 5.5

Để tắt innodb trong MySQL Server 5.5, bạn cần phải thêm vào phần “[mysqld]” trong tập tin cấu hình my.cnf 2 dòng sau : skip-innodb default_storage_engine=MyISAM Sau đó khởi động lại MySQL Server.

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux

Sử dụng ImageMagick để xoay(ROTATE) ảnh trong Linux – Cài đặt ImageMagick: + Với RHEL/CentOS: yum install ImageMagick + Với Ubuntu: sudo apt-get update sudo apt-get install imagemagick –fix-missing – Ví dụ: Xoay ảnh 90 độ Với “freebsdvn_logo.png” là tập tin ảnh cần xoay 90 độ và “freebsdvn_logo_90.png” là tập tin đã xoay 90 độ […]

Thi miễn phí chứng chỉ IPv6

Hurricane Electric đang tổ chức thi chứng chỉ IPv6 miễn phí tại địa chỉ http://ipv6.he.net/certification/ . Các câu hỏi  sẽ và yêu cầu chú trọng vào các phần sau: * Chứng minh rằng bạn có kết nối IPv6 * Chứng minh rằng bạn có một máy chủ IPv6 web làm việc * Chứng minh rằng […]