Skip to content
Archive of posts tagged thi mien phi chung chi ipv6

Thi miễn phí chứng chỉ IPv6

Hurricane Electric đang tổ chức thi chứng chỉ IPv6 miễn phí tại địa chỉ http://ipv6.he.net/certification/ . Các câu hỏi  sẽ và yêu cầu chú trọng vào các phần sau: * Chứng minh rằng bạn có kết nối IPv6 * Chứng minh rằng bạn có một máy chủ IPv6 web làm việc * Chứng minh rằng […]