Skip to content
Archive of posts tagged security

Microsoft dự định vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vào tuần tới

Theo dự định, Microsoft sẽ phát hành 2 bản vá lỗi cập nhật theo phiên định kỳ Patch Tuesday, tức là ngày 11/05/2010. Bản vá lần này sẽ khắc phục lỗ hổng trong Windows, cụ thể là các lỗi trong bộ sản phẩm Office và ứng dụng Visual Basic. Cũng theo Microsoft, chỉ những lỗi […]

10 quy tắc bảo mật máy tính và mạng LAN

Hiện có hàng loạt giải pháp bảo toàn cho mạng và máy tính như mạng riêng ảo (VPN), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), hệ thống ngăn ngừa xâm nhập (IPS), sinh trắc học…, nhưng đối tượng là vô hạn, còn khả năng đầu tư của chúng ta là hữu hạn. Có thể điểm […]