Skip to content
Archive of posts tagged Win

Microsoft phát hành bản vá khẩn cho lỗi “Shortcut”

Không đợi đến đợt phát hành định kỳ mà bản vá lỗi “Shortcut” khẩn được Microsoft phát hành ngay vào ngày 2-8. Virus Shortcut đã có thể chặn đứng sau khi cập nhật bản vá của Microsoft – Ảnh: Internet Lỗi “shortcut” được phát hiện lần đầu tiên vào giữa tháng 6 bởi VirusBlokAda, một hãng bảo mật […]