Skip to content
 

Tắt innodb trong MySQL 5.5

MySQL 5.5
Để tắt innodb trong MySQL Server 5.5, bạn cần phải thêm vào phần “[mysqld]” trong tập tin cấu hình my.cnf 2 dòng sau :

skip-innodb
default_storage_engine=MyISAM

Sau đó khởi động lại MySQL Server.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.