Skip to content
 

Cài đặt giao diện Cinnamon cho Fedora 16

Cinnamon được phát triển từ Gnome-shell bởi các nhà phát triển LinuxMint. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Cinnamon trên Fedora 16.

Để cài đặt Cinnamon trên Fedora 16 :
1. Tải repo Cinnamon, chạy lên sau với quyền root:

curl http://repos.fedorapeople.org/repos/leigh123linux/cinnamon/fedora-cinnamon.repo -o /etc/yum.repos.d/fedora-cinnamon.repo

2. Cài Cinnamon qua Yum:

yum install cinnamon

3. Logout ra và chọn Cinnamon để login vào kiểm tra:

Cinnamon Login Fedora 16

4. Sẽ nhìn thấy giao diện tương tự như hình dưới đây:

Cinnamon Desktop - Giao dien Cinnamon

Chúc bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.