Skip to content
Archive of posts filed under the Tutorials category.

Giới thiệu về Linux Control Groups (cgroups)

Nhân Linux từ phiên bản 2.6.24 có tính năng mới gọi là “control groups” thường được gọi là “cgroups”. Cgroups cho phép bạn có thể cấp phát tài nguyên – như thời gian sử dụng CPU, bộ nhớ hệ thống, băng thông mạng. Bạn có thể theo dõi cgroups, từ chối cgroups sử dụng tài […]

Cài đặt MySQL Server 5.5.x trên Debian Squeeze

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL Server 5.5 từ source trên Debian Squeeze. – Cài đặt các gói thư viện và công cụ cần thiết cho việc biên dịch MySQL Server 5.5: apt-get install libaio-dev cmake bison build-essential libncurses5-dev – Tải source MySQL Server 5.5 tại đây và tiến hành […]

Cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora

Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora thông qua repo không chính thức. Đầu tiên chúng ta cài đặt repo như sau: – Đối với Fedora 15: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc15/texlive-release.noarch.rpm – Đối với Fedora 16: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc16/texlive-release.noarch.rpm – Đối với Fedora 17: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc17/texlive-release.noarch.rpm Sau đó […]

Cập nhật Font trên Fedora với Infinality patch

Để cài đặt Infinality patch các bạn thực hiện các lệnh như sau : yum localinstall http://www.infinality.net/fedora/linux/infinality-repo-1.0-1.noarch.rpm yum install freetype-infinality Cuối cùng khởi động lại máy để nạp fonts mới. Chúc bạn thành công.

Cài đặt JBoss AS 7 trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt JBoss Application Server 7 trên CentOS 6. 1. Tải và cài đặt JDK: Các bạn có thể tải JDK tại đây. Lưu ý, các bạn nên tải gói JDK phù hợp với bản CentOS mà bạn đang chạy. Ở ví dụ này, mình đang thực […]

Cài đặt PostgreSQL 9 trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PostgreSQL 9.1 trên CentOS 6. Tuy nhiên cách cài đặt này cũng áp dụng được trên CentOS 5. 1. Cài đặt PostgreSQL Repository(repo): – Tìm và tải các bản repo rpm mới nhất cho phiên bản RHEL/CentOS/Fedora mà bạn đang sử dụng [tại đây] – […]