Skip to content
Archive of posts tagged Infinality patch

Cập nhật Font trên Fedora với Infinality patch

Để cài đặt Infinality patch các bạn thực hiện các lệnh như sau : yum localinstall http://www.infinality.net/fedora/linux/infinality-repo-1.0-1.noarch.rpm yum install freetype-infinality Cuối cùng khởi động lại máy để nạp fonts mới. Chúc bạn thành công.