Skip to content
 

Cập nhật Font trên Fedora với Infinality patch

Để cài đặt Infinality patch các bạn thực hiện các lệnh như sau :

yum localinstall http://www.infinality.net/fedora/linux/infinality-repo-1.0-1.noarch.rpm
yum install freetype-infinality

Cuối cùng khởi động lại máy để nạp fonts mới.
Chúc bạn thành công.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.