Skip to content
 

Fedora 17 chính thức phát hành

Fedora 17 mới tên mã “Beefy Miracle” chính thức được phát hành. Fedora 17 có các tính năng nổi bật như : Gnome 3.4, Java 7, KDE 4.8, virtio-scsi và nhiều tính năng khác, xem chi tiết tại đây. Fedora 17 có thể tải về tại đây

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.