Skip to content
 

Hệ điều hành Fedora 17 sẽ có tên mã “Beefy Miracle”

Cộng đồng Fedora đã bầu chọn “Beefy Miracle” như là tên mã cho phiên bản Fedora 17. Fedora 17 sẽ phát hành bản chính thức trong khoảng thời gian sáu tháng tính từ ngày Fedora 16 được phát hành (11/2011).

Theo quy ước đặt tên cho các phiên bản Fedora, mỗi tên kế tiếp phải có một liên kết đến tên trước, nhưng liên kết phải là một kiểu khác nhau của liên kết để liên kết giữa hai cái tên trước đó. Fedora 16 (Verne) được đặt theo tên một nhà tương lai học (futurologist). Với Fedora 17 (Beefy Miracle) thì mối quan hệ là ” Beefy Miracle là tên được đề xuất bầu chọn cho Fedora 16 và Verne cũng thế”.

Beefy Miracle” được bầu chọn với 1182 điểm, xem thêm kết quả bầu chọn tại đây.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

3 Comments

  1. Hiên says:

    Các tính năng mới sẽ được xuất hiện trong Fedora 17 http://fedoraproject.org/wiki/Releases/17/FeatureList

  2. […] Fedora 17 mới tên mã “Beefy Miracle” chính thức được phát hành. Fedora 17 có các tính năng nổi bật như : Gnome 3.4, Java 7, KDE 4.8, virtio-scsi và nhiều tính năng khác, xem chi tiết tại đây. Fedora 17 có thể tải về tại đây […]