Skip to content
 

Sử dụng Macro trong trình soạn thảo vim / vi (Phần 2)

Xem phần 1 tại đây

Ví dụ 2:  Tạo các câu truy vấn SQL (CREATE DATABASE) từ danh sách tên db có sẵn

Ban đầu ta có tập tin “create-database.sql ” có nội dung như sau:

Vim Macro Tutorial 2

1. Ấn “qa”: để bắt đầu quá trình thu lại (record) macro

Vim Macro

2. Ấn “I” : để chuyển sang chế độ Insert và dời con trỏ về ký tự đầu tiên của dòng

Vim Macro Mr.Hien

3. Gõ vào “CREATE DATABASE”

Vim Macro

4. Ấn “Esc và A”: để duy chuyển đến cuối dòng hiện tại và gõ thêm ký tự “;”

Vim Macro

5. Ấn “Esc và j”: để duy chuyển xuống dòng mới và ấn “q” để kết thúc quá trình thu lại (record) macro.

Vim Macro

6. Thực thi macro bằng cách ấn “8@a” và kết quả thu được như dưới đây.

Vim macro

Trình soạn thảo vi / vim trên Linux khá hữu ích, có thể tham khảo bài lệnh vim trên linux để hiểu rõ các thao tác cơ bản nhất trên vi / vim.

Chúc bạn thành công!

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.