Skip to content
 

Sử dụng Macro trong trình soạn thảo vim / vi (Phần 1)

Sử dụng Macro trong vim/vi bạn có thể quay lại (record) và cho chạy lại (play) một chuỗi các hành động trong trình soạn thảo.

CÁC BƯỚC CHÍNH ĐỂ TẠO VÀ SỬ DỤNG MACRO TRONG VIM:

1. Bắt đầu quá trình ghi lại (record) bằng cách nhấn phím “q” và theo sau bởi kí tự để đặt tên cho macro.

2. Thực hiện bất kì hành động nào bên trong trình soạn thảo sẽ được ghi lại (record).

3. Dừng việc ghi lại (record) bằng cách nhấn phím “q”.

4. Cho chạy lại (play) các hành động đã được ghi (record) bằng cách nhấn “@” theo sau là tên macro

5. Để chạy lại macro với số lần lặp xác đinh bằng cách nhấn “NN@” theo sau là tên macro, với NN là một con số nguyên.

Ví dụ 1: Tạo chuỗi số trong trình soạn thảo vim bằng cách sử dụng macro

1. Tạo một tập tin mới (chuoi-so.txt) bằng cách chạy lệnh:

vim chuoi-so.txt

2. Chuyển sang chế độ soạn thảo bằng cách nhấn “i” và gõ chuỗi “1.” vào:

3. Bắt đầu quá trình ghi lại macro có tên là “a” bằng cách nhấn phím “qa”. Dòng chữ “recording” sẽ hiển thị trong vim/vi:

4. Nhấn phím “y” (2 lần) và theo sau bởi phím “p” để sao chép dòng hiện hành và dán dòng vừa mới sao chép được:

5. Nhấn phím Ctrl + A để tắng số lên 1 đơn vị tại con trỏ chuột hiện hành:

6. Kết thúc quá trình ghi lại (record) bằng cách nhấn phím “q” và dòng chữ “recording” đã biến mất:

7. Cho chạy lại macro với số lần xác định để tạo được chuỗi số 1..50 ở đầu mỗi dòng bằng cách nhấn “48@a” (NN là 48 vì ta có sẵn 2 dòng rồi)ta thu được kết quả sau:

Sẽ còn Ví dụ 2 tiếp theo của bài viết này ở “Sử dụng Macro trong trình soạn thảo vim (Phần 2)”.

Trình soạn thảo vi / vim trên Linux khá hữu ích, có thể tham khảo bài lệnh vim trên linux để hiểu rõ các thao tác cơ bản nhất trên vi / vim.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.