Skip to content
 

Cài đặt PostgreSQL 9 trên Fedora 15 / 16

PostgreSQL 9

Lưu ý:  Để cài đặt PostgreSQL 9 trên CentOS, bạn vui lòng đọc bài viết dành cho CentOS [tại đây]
Trên Fedora 15/16 có thể cài đặt PostgreSQL 9 qua Yum như sau:

yum install postgresql-server

Khi cài đặt thành công chúng ta chạy tiếp lệnh sau để khởi tạo các cơ sở dữ liệu hệ thống ban đầu cho PostgreSQL:
– Đối với Fedora 15:

/etc/init.d/postgresql initdb

– Đối với Fedora 16:

postgresql-setup initdb

Tiếp đến khởi chạy PostgreSQL Server bằng lệnh sau:

systemctl start postgresql.service

Kiểm tra trạng thái dịch vụ xem chạy chưa ?

[root@fedora15 ~]# systemctl status postgresql.service
postgresql.service – LSB: start and stop PostgreSQL server
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/postgresql)
Active: active (running) since Sun, 19 Jun 2011 05:12:58 +0700; 2min 34s ago
Process: 28703 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/postgresql start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 28727 (postmaster)
CGroup: name=systemd:/system/postgresql.service
├ 28727 /usr/bin/postmaster -p 5432 -D /var/lib/pgsql/data
├ 28729 postgres: logger process
├ 28731 postgres: writer process
├ 28732 postgres: wal writer process
├ 28733 postgres: autovacuum launcher process
└ 28734 postgres: stats collector process

Sau đó tiến hành login để kiểm tra xem cài đặt đúng chưa?

[root@fedora15 ~]# su – postgres
-bash-4.2$ psql
psql (9.0.4)
Type “help” for help.

postgres=# SELECT VERSION();
version
—————————————————————————————————————
PostgreSQL 9.0.4 on i386-redhat-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 4.6.0 20110428 (Red Hat 4.6.0-6), 32-bit
(1 row)

postgres=#

Chúc bạn thành công!.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

3 Comments

 1. Khiem111189 says:

  Thanks hướng dẫn này của bạn MrHien. Cho mình hỏi là bạn làm việc với PostgreSQL để phục vụ cho vấn đề gì thế ?
  Mình hỏi như vậy vì hiện tại mình đang muốn trao đổi và tìm hiểu thêm về việc sử dụng PostgreSQL. Cụ thể hơn là mình đang nghiên cứu và muốn xây dựng một cấu trúc Index mới mà mình biết lên PostgreSQL, một vấn đề khá hấp dẫn.
  Nhưng mình lại đang gặp phải những bước khó khăn đầu tiên trong việc cài đặt PostgreSQL từ source code của nó. Theo bạn MrHien thì nên cài đặt trên môi trường nào (Ubuntu, Fedora hay MinGW trong Windows) là dễ hơn ? Xin cho mình một lời khuyên nhé.
  Rất cảm ơn 🙂
  Trần Lương Khiêm

  • Hiên says:

   Chào bạn,cám ơn bạn đã ghé thăm blog của mình!
   Mình xin trả lời câu hỏi cuối cùng của bạn. Nếu bạn đã thành thạo Linux thì mình khuyên bạn chạy PostgreSQL trên CentOS, RHEL, Debian để đảm bảo tính ổn định, hầu hết các distro linux hiện nay đều có PostgreSQL trong kho phần mềm nên bạn không cần dịch từ sourcecode (mình sẽ sớm viết bài cài PostgreSQL từ sourcecode). Còn nếu bạn dùng PostgreSQL trên Windows thì có thể sử dụng gói cài đặt dành cho Windows tại http://www.postgresql.org/download/windows , gói này có đính kèm các công cụ đồ họa sẵn để bạn có thể quản trị và phát triển một cách dễ dàng, bạn không cần sử dụng MinGW khi chạy PostgreSQL trên Windows.
   Nếu có câu hỏi thì cứ comment tiếp nhé.
   Thân,
   Mr.Hien

 2. Hiên says:

  Trên Fedora 16 thì cách cài cũng tường tự như trên Fedora 15, tuy nhiên bạn sẽ gặp lỗi với lệnh “service postgresql initdb” vì nó không còn tồn tại nữa, do Fedora đã chuyển sang systemd nên bạn phải gõ lệnh mới là “postgresql-setup initdb” với quyền root!