Skip to content
 

Hệ điều hành Fedora 16 sẽ có tên mã “Verne”

Cộng đồng Fedora đã bầu chọn “Verne” như là tên mã cho phiên bản Fedora 16. Fedora 16 sẽ phát hành bản Final trong khoảng thời gian sáu tháng tính từ ngày Fedora 15 được phát hành (24/05/2011).

Theo quy ước đặt tên cho các phiên bản Fedora, mỗi tên kế tiếp phải có một liên kết đến tên trước, nhưng liên kết phải là một kiểu khác nhau của liên kết để liên kết giữa hai cái tên trước đó. Fedora 15 (Lovelock) được đặt theo tên 2 thành phố ở Nevada. Với Fedora 16 (Verne) thì mối quan hệ là Jules VerneJames Lovelock đều là nhà tương lai học (futurologist).

“Verne”  được bầu chọn với 2204 điểm, xem thêm kết quả bầu chọn tại đây.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

One Comment

  1. […] 17 sẽ phát hành bản chính thức trong khoảng thời gian sáu tháng tính từ ngày Fedora 16 được phát hành (11/2011). Theo quy ước đặt tên cho các phiên bản Fedora, mỗi […]