Skip to content
Archive of posts tagged LaTeX

Cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora

Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt bộ TeX Live 2012 trên Fedora thông qua repo không chính thức. Đầu tiên chúng ta cài đặt repo như sau: – Đối với Fedora 15: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc15/texlive-release.noarch.rpm – Đối với Fedora 16: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc16/texlive-release.noarch.rpm – Đối với Fedora 17: yum localinstall http://jnovy.fedorapeople.org/texlive/2012/packages.fc17/texlive-release.noarch.rpm Sau đó […]