Skip to content
 

Hệ điều hành Fedora 15 sẽ có tên mã Lovelock

Fedora 15 - Codename Lovelock

 

Cộng đồng Fedora đã chọn “Lovelock” như là tên mã phiên bản Fedora 15. Fedora 15 sẽ phát hành bản Final trong khoảng thời gian sáu tháng tính từ ngày Fedora 14 được phát hành (02/11/2010).

Theo quy ước đặt tên cho các phiên bản Fedora, mỗi tên kế tiếp phải có một liên kết đến tên trước, nhưng liên kết phải là một kiểu khác nhau của liên kết để liên kết giữa hai cái tên trước đó. Fedora 14 Laughlin được đặt theo tên nhà vật lý Robert B. Laughlin mà liên kết với các Goddard trước khi cả hai đều là tên của nhà vật lý. Rõ ràng mối liên hệ giữa Lovelock và Laughlin là cả hai đều là tên của các thành phố ở Nevada.

Cuộc bỏ phiếu đã được chia khá đều giữa các năm lựa chọn hàng đầu của Lovelock, Asturias, Blarney, Sturgis và Pushcart, với Lovelock vượt qua Asturias với 729 phiếu so với 701.

Xem thêm kết quả bầu chọn tại đây.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Vietnam License.

One Comment

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Haiphong-Fc.Com, Hien aka 0daydevilz . Hien aka 0daydevilz said: Hệ điều hành Fedora 15 sẽ có tên mã Lovelock: Cộng đồng Fedora đã chọn “Lovelock” như là tên phiên bản Fedora 15… http://bit.ly/c9oltW […]